Panel diskusija u organizaci UUPRS Uticaj demografskih kretanja na socijalne fondove Darko Lakić direktor PRFRS AD Banja Luka

Panel diskusija u organizaci UUPRS. Uticaj demografskih kretanja na socijalne fondove Darko Lakić direktor PRFRS AD Banja Luka

Share

You may also like...