Panel diskusija u organizaci UUPRS Uticaj demografskih kretanja na socijalne fondove zamjenik direktora Gordana Latinović Zavod za zapošljavanje RS

Panel diskusija u organizaci UUPRS. Uticaj demografskih kretanja na socijalne fondove zamjenik direktora Gordana Latinović Zavod za zapošljavanje RS

Share

You may also like...