Panel diskusija u organizaci UUPRS Uticaj demografskih kretanja na socijalne fondove Miloš Marjanović Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske

Panel diskusija u organizaci UUPRS. Uticaj demografskih kretanja na socijalne fondove Miloš Marjanović Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske

Share

You may also like...