Panel diskusija u organizaci UUPRS Uticaj demografskih kretanja na socijalne fondove Momir Popić Javni fond za dječiju zaštitu RS i siže moderatora

Panel diskusija u organizaci UUPRS. Uticaj demografskih kretanja na socijalne fondove Momir Popić Javni fond za dječiju zaštitu RS i siže moderatora

Share

You may also like...